Ucenicke ekskurzije > Me?imurje - Toplice Sveti Martin na Muri

Me?imurje - Toplice Sveti Martin na Muri


Broj dana: 2


Cijena: 645.00 kn


ME?IMURJETOPLICE SV. MARTIN NA MURI

 

Program putovanja:

PRVI DAN

Polazak u jutarnjim satim ispred škole.

Vožnja sa usputnim odmorima i zaustavljanjima do VARAŽDINAsastanak sa loklanim vodi?emrazgledanje gradaGRADSKO GROBLJELISKOVA KULARENESANSNE I BAROKNE PALA?EKATEDRALASTARI GRAD....

 

Nastavk vožnje do SVETOG MARTINA NA MURI. - smještaj u APP**** - šetnja i upoznavanje sa mjestom boravkave?erano?enje.

                           

DRUGI DAN

Doru?aknakon doru?ka odlazak do MLINA / SKELA NA MURI...Povratak u toplice – kupanje, igra i zabavaru?aknakon ru?ak polzak u pravcu domova sa kratkim zaustavljanjem u ?AKOVCUkra?i razgled grada.

 

Nastavak vožnje u pravcu  domova. O?ekivani dolazak u ve?ernjim satima.

 

CIJENA ARANŽMANA PO OSOBI:

 

NA BAZI 45 PLA?ENIH U?ENIKA + 2 NASTAVNIKA/ICE

645,00 KN

 

U CIJENU UKLJU?ENO:

  • prijevoz autobusom,
  • 1 puni pansion (doru?ak, ru?ak i ve?era) u toplicama Sv. Martin,
  • lokalni vodi? za razglednaje grada Varaždina,
  • ulaznice za bazene,
  • ulaznice u Mlin,
  • 2 gratis mjesta za nastavnike sa pripadaju?im troškovima,
  • pratitelj tijekom puta,
  • zakonska jame?evina,
  • osiguranje od odgovornosti,
  • orgnanizacija.

Mare Panonium Tours